Přerušení připojení do internetu

Dnes ve 12.40 hodin došlo k poruše napájecího systému pro řídící technologie sítě. Připojení do internetu prostřednictvím kabelových modemů bylo obnoveno ve 13.15 hodin.

Plánové přerušení služby KTKnet

Dne 9.1.2013 od 6.00 hodin dojde k přerušení připojení do internetu prostřednictvím služby KTKnet z důvodu servisních prací na technologii sítě. Předpokládaná doby přerušení je 2 hodiny.

Servisní zásah na řídící technologii sítě

Dne 24. 5. 2012 od 6.00 do 8.00 hodin budou probíhat servisní zásahy na řídící technologie sítě a také na poštovním serveru. V důsledku toho dojde k dočasnému přerušení připojení do internetu a a nebude možné dočasně odesílat ani přijímat poštu.

Průzkum KTK – vylosovaní výherci

Kabelová televize Kopřivnice děkuje všem, kteří vyplnili dotazník, prostřednictvím kterého jsme zjišťovali spokojenost s našimi službami a Magazínem KTK.

Blahopřejeme účastníkům průzkumu, kteří byli vylosováni a obdrží odměnu dle níže uvedeného seznamu. Výherce si dovolujeme požádat, aby navštívili naše kontaktní místo a dohodli se na dalším postupu. Číst dále…

Měření v lokalitě Jih

Dnes v době od 12.30 do 14.30 h bude probíhat měření kabelového rozvodu v lokalitě Jih. Toto bude spojeno s výpadky připojení do internetu a TV vysílání.

Přerušení připojení do internetu

Dnes v době od 10.15 do 10.35 hodin došlo k přerušení připojení do internetu z důvodu poruchy dodávky elektrické energie.

Přerušení připojení v lokalitě Korej

Dnes v době od 11.00 do 13.00 h došlo k závadě na rozvodu elektrické energie společnosti ČEZ. V důsledku této poruchy bylo přerušeno připojení do internetu v části lokality Korej a Sever.

Omezení přenosových rychlostí

V době od 14.2.2012 od 21.00 hodin do 15.2.2012 do 10.0 hodin budou sníženy přenosové rychlosti v síti KTKnet na 40% rychlostí uvedených v ceníku. V uvedené době provádí společnost O2 servisní práce na páteřní trase, provoz sítě KTKnet bude přesměrován na záložní optickou linku s nižší přenosovou kapacitou.

Přerušení připojení do internetu

V průběhu dopoledne a odpoledne v pondělí 6. února 2012 došlo k několika výpadkům dodávky elektrické energie v Kopřivnici. Výpadky zapříčinily krátkodobé přerušení konektivity do internetu u našich zákazníků, za což se omlouváme.

Výluka v lokalitě Sever

Dne 31.1.2012 v době od 4.00 do 6.00 dojde k přerušení připojení do internetu v lokalitě Sever z důvodu servisního zásahu na řídící technologii sítě. K přerušení připojení do internetu může dojít i v dalších lokalitách.