Omezení připojení do internetu

Dne 14. 9. ve 13:30 hodin nastalo omezení připojení do internetu u některých zákazníků užívajících službu KTKnet z důvody poruchy prvku technologie sítě. Porucha byl odstraněna ve 14:30 hodin.