Výluka v lokalitě Sever

Dne 31.1.2012 v době od 4.00 do 6.00 dojde k přerušení připojení do internetu v lokalitě Sever z důvodu servisního zásahu na řídící technologii sítě. K přerušení připojení do internetu může dojít i v dalších lokalitách.

Úprava konfigurace záložního připojení do internetu

Ve čtvrtek 12.1.2012 od 5.00 hodin bude probíhat úprava nastavení záložního připojení do internetu pro síť KTKnet. V průběhu úpravy a testů bude docházet k přerušení připojení do internetu a to přibližně do 12.00 hodin.

Dne 11.1.2012 v době od 20.00 do 21.00 hodin došlo k přerušení připojení do internetu v části sítě KTKnet, to bylo způsobeno činností v rámci přípravy na úpravu nastavení uvedenou výše.

Přerušení připojení do internetu

Dnes probíhaly na řídící technologii servisní práce, při kterých došlo k selhání technologie. Dočasná oprava byla dokončena v v 8.50 hodin. Dodavatel technologie bude v opravě pokračovat v průběhu dnešního dne, to ještě bude spojeno s dalším přerušením připojení do internetu.