Přerušení internetového připojení pro kabelové modemy

Dnes ve 13:40 došlo k poruše záložního zdroje pro řídící technologii sítě kabelových modemů. Připojení bylo obnoveno přibližně po 10 minutách. Záložní zdroj bude vyměněn za nový, s tím bude spojeno přerušení internetu pro kabelové modemy, výměna proběhne v ranních hodinách.

Přerušení služeb na ul. Jilemnického

Z důvodu závažného poškození venkovního rozvaděče kabelové televize na ulici Jilemnického dne 27. dubna 2021 v nočních hodinách došlo u zákazníků na této ulici k přerušení dodávek služeb KTK. S ohledem na rozsah poškození technologie, která se v tomto rozvaděči nachází, bude oprava probíhat 28. dubna a 29. dubna 2021. Děkujeme za pochopení. KTK

Nestabilní připojení v lokalitě Korej

Dne 23. 4. 2021 došlo k závadě prvku modemové sítě pro lokalitu Korej. Závada byla lokalizována a odstraněna dnes v 8:00 h. Porucha se dotkla malé části modemové sítě, nedotkla se optické sítě KTKoptic.

Přerušení připojení v síti kabelových modemů

Kabelová televize Kopřivnice se omlouvá za přerušení připojení k internetu prostřednictvím kabelových modemů v pondělí 29. března 2021 ve večerních hodinách, uživatelů optické sítě se toto přerušení nedotklo. Technické závada na řídícím serveru způsobila výpadek, který naši technici odstranili během několika desítek minut a nadále monitorují situaci na síti. Děkujeme za trpělivost. KTK

Servisní zásah

Dne 13. 1. 2020 od 5:00 h budou probíhat dokončující úpravy zapojení technologie modemové sítě. S tím bude spojeno přerušení připojení do internetu v délce až 60 – 90 minut.

Změna smluvní dokumentace

Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o. provedla úpravu smluvní dokumentace, na základě které KTK poskytuje službu připojení k internetu tak, aby byla v souladu s legislativou evropské unie.
Tato úprava nemění cenu nebo kvalitu našich služeb. Jedná se o změnu způsobu vyhodnocování kvality internetového připojení, které nově upravuje všeobecné oprávnění č. VO-S/1/08.2020-9.
Nová smluvní dokumentace bude platit od 1. ledna 2021 a zahrnuje požadavky stanovené Českým telekomunikačním úřadem dle výše uvedeného všeobecného oprávnění.
Pro úplnost uvádíme, že tato změna nezakládá podle zákona o elektronických komunikacích právo na odstoupení či výpověď smlouvy, bez sankcí z této smlouvy vyplývajících.

Servisní zásah

Dne 1. 12. 2020 od 5:00 h bude probíhat změna zapojení technologie modemové sítě. S tím bude spojeno přerušení připojení do internetu v délce až 60 minut.

Doplněno 1. 12. 2020: přerušení připojení do internetu trvalo přibližně 10 minut, u menší části zákazníků až 60 minut.

Servisní zásah

Dne 26. 11. 2020 od 5:00 h bude probíhat aktualizace prvků modemové sítě. S tím bude spojeno přerušení připojení do internetu v délce až 60 minut.

Doplněno 26. 11. 2020: přerušení připojení do internetu trvalo přibližně 65 minut.

Změny smluvní dokumentace a úprava výše měsíčního poplatku Základní televizní nabídky

Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o. informuje, že od 1. listopadu 2019 dochází ke změnám ve smluvní dokumentaci, na základě které poskytujeme telekomunikační služby a úpravě výše měsíčního poplatku za Základní televizní nabídku z 89 na 99 Kč. Ostatní měsíční poplatky se nemění.

Pokud provádíte úhradu měsíčních poplatků bezhotovostně, inkasem z účtu nebo prostřednictvím SIPO, proveďte změny u Vaší banky tak, aby úhrady ve správné výši proběhly včas. Předejdete tak nepříjemné situaci, že informační systém KTK automaticky vypne některé Vaše služby. Další podrobnosti naleznete zde.

Servisní zásah na řídící technologii

V průběhu tohoto týdne budou prováděny v ranních hodinách servisní zásahy na řídící technologii modemové sítě, tyto zásahy povedou ke krátkodobému přerušení připojení do internetu.