Změna výše měsíčních poplatků Základní a Rozšířené televizní nabídky

Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o. je nucena vlivem nárůstu vstupních nákladů a inflace v České republice změnit po 3 letech cenu Základní a Rozšířené televizní nabídky.
Od 1. října 2022 bude výše měsíčního poplatku za Základní nabídku 119 Kč a za Rozšířenou nabídku 239 Kč.
Na tomto odkazu najdete informace, které Vám tato změna umožňuje v záležitosti smluvních vztahů s naší společností.
Věříme, že i přes tyto změny zachováte naší společnosti přízeň a nadále budete užívat naše služby

Výluka služeb KTK – 1. srpna 2022

Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o. informuje, že dne 1. srpna 2022 bude ČEZ provádět v Kopřivnici odstávku elektrické energie. V době vypnutí elektrické energie nebudou fungovat některé trasové zesilovače KTK, což způsobí přerušení dodávky televizního signálu a internetu (přes kabelový modem) a to i přesto, že elektřina bude u Vás doma fungovat.

Přerušení dodávky služeb KTK se bude týkat níže uvedených ulic a bude obnoveno do 19:30 hodin.

 • Zdeňka Buriana
 • Pod Zahradami
 • Polní
 • Pionýrská
 • Pod Bílou horou
 • Sluneční
 • K. Čapka
 • Česká
 • Ke Koryčce
 • Příčná
 • Obránců míru (č.p. 301 a 869)

TIP: Máte chytrou TV? Pak využijte FixProTV a sledujte své oblíbené pořady přes optický internet pomocí aplikace ModernTV -> (zaregistrujte se tady a ihned můžete sledovat ve své televizi základní televizní kanály)

Výluka služeb KTK – 28. července 2022

Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o. informuje, že dne 28. července 2022 bude ČEZ provádět v některých místech Kopřivnice odstávku elektrické energie. V době vypnutí elektrické energie nebudou fungovat některé trasové zesilovače KTK, což způsobí přerušení dodávky televizního signálu a internetu (přes kabelový modem) a to i přesto, že elektřina bude u Vás doma fungovat.

Přerušení dodávky služeb KTK se bude týkat níže uvedených ulic a bude obnoveno do 15 hodin.

 • Zdeňka Buriana
 • Pod Zahradami
 • Polní
 • Pionýrská
 • Pod Bílou horou
 • K. Čapka
 • Česká
 • Ke Koryčce
 • Francouzská
 • Osvoboditelů
 • Příčná
 • 17. listopadu
 • Družební
 • Obránců míru (č.p. 301 a 869)
   

TIP: Máte chytrou TV? Pak využijte FixProTV a sledujte své oblíbené pořady přes optický internet pomocí aplikace ModernTV -> (zaregistrujte se tady a ihned můžete sledovat ve své televizi základní televizní kanály)

Přerušení internetového připojení pro kabelové modemy

Dnes ve 13:40 došlo k poruše záložního zdroje pro řídící technologii sítě kabelových modemů. Připojení bylo obnoveno přibližně po 10 minutách. Záložní zdroj bude vyměněn za nový, s tím bude spojeno přerušení internetu pro kabelové modemy, výměna proběhne v ranních hodinách.

Přerušení služeb na ul. Jilemnického

Z důvodu závažného poškození venkovního rozvaděče kabelové televize na ulici Jilemnického dne 27. dubna 2021 v nočních hodinách došlo u zákazníků na této ulici k přerušení dodávek služeb KTK. S ohledem na rozsah poškození technologie, která se v tomto rozvaděči nachází, bude oprava probíhat 28. dubna a 29. dubna 2021. Děkujeme za pochopení. KTK

Nestabilní připojení v lokalitě Korej

Dne 23. 4. 2021 došlo k závadě prvku modemové sítě pro lokalitu Korej. Závada byla lokalizována a odstraněna dnes v 8:00 h. Porucha se dotkla malé části modemové sítě, nedotkla se optické sítě KTKoptic.

Přerušení připojení v síti kabelových modemů

Kabelová televize Kopřivnice se omlouvá za přerušení připojení k internetu prostřednictvím kabelových modemů v pondělí 29. března 2021 ve večerních hodinách, uživatelů optické sítě se toto přerušení nedotklo. Technické závada na řídícím serveru způsobila výpadek, který naši technici odstranili během několika desítek minut a nadále monitorují situaci na síti. Děkujeme za trpělivost. KTK

Servisní zásah

Dne 13. 1. 2020 od 5:00 h budou probíhat dokončující úpravy zapojení technologie modemové sítě. S tím bude spojeno přerušení připojení do internetu v délce až 60 – 90 minut.

Změna smluvní dokumentace

Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o. provedla úpravu smluvní dokumentace, na základě které KTK poskytuje službu připojení k internetu tak, aby byla v souladu s legislativou evropské unie.
Tato úprava nemění cenu nebo kvalitu našich služeb. Jedná se o změnu způsobu vyhodnocování kvality internetového připojení, které nově upravuje všeobecné oprávnění č. VO-S/1/08.2020-9.
Nová smluvní dokumentace bude platit od 1. ledna 2021 a zahrnuje požadavky stanovené Českým telekomunikačním úřadem dle výše uvedeného všeobecného oprávnění.
Pro úplnost uvádíme, že tato změna nezakládá podle zákona o elektronických komunikacích právo na odstoupení či výpověď smlouvy, bez sankcí z této smlouvy vyplývajících.

Servisní zásah

Dne 1. 12. 2020 od 5:00 h bude probíhat změna zapojení technologie modemové sítě. S tím bude spojeno přerušení připojení do internetu v délce až 60 minut.

Doplněno 1. 12. 2020: přerušení připojení do internetu trvalo přibližně 10 minut, u menší části zákazníků až 60 minut.