Servisní zásah

Dne 26. 11. 2020 od 5:00 h bude probíhat aktualizace prvků modemové sítě. S tím bude spojeno přerušení připojení do internetu v délce až 60 minut.

Doplněno 26. 11. 2020: přerušení připojení do internetu trvalo přibližně 65 minut.

Změny smluvní dokumentace a úprava výše měsíčního poplatku Základní televizní nabídky

Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o. informuje, že od 1. listopadu 2019 dochází ke změnám ve smluvní dokumentaci, na základě které poskytujeme telekomunikační služby a úpravě výše měsíčního poplatku za Základní televizní nabídku z 89 na 99 Kč. Ostatní měsíční poplatky se nemění.

Pokud provádíte úhradu měsíčních poplatků bezhotovostně, inkasem z účtu nebo prostřednictvím SIPO, proveďte změny u Vaší banky tak, aby úhrady ve správné výši proběhly včas. Předejdete tak nepříjemné situaci, že informační systém KTK automaticky vypne některé Vaše služby. Další podrobnosti naleznete zde.

Servisní zásah na řídící technologii

V průběhu tohoto týdne budou prováděny v ranních hodinách servisní zásahy na řídící technologii modemové sítě, tyto zásahy povedou ke krátkodobému přerušení připojení do internetu. 

Servisní zásah na řídící technologii

Dne 19. 2. od 5:00 do 7:00 hodin budou probíhat servisní práce na řídící technologii sítě kabelových modemů. V tuto dobu bude docházet k přerušení připojení do internetu u zákazníků používajících službu KTKnet.

Servisní zásah na řídící technologii

V době od 24. 1. do 29. 1. 2019 budou probíhat servisní zásahy na řídící technologii sítě. V průběhu tohoto období může dojít ke krátkodobým přerušením připojení do internetu u zákazníků s kabelovým modemem. Dne 29. 1. 2019 dojde k déle trvajícímu přerušení připojení v době od 5:00 do 6:00 hodin.

Výpadek DNS pro síť KTKnet

Dne 1. 8. 2018 došlo k výpadku primárního DNS serveru, jeho provoz byl obnoven kolem 19:00 h. Za takového stavu obvykle domácí router nebo počítač zákazníka přejde k používání sekundárního DNS, některé počítače a routery však stále používaly nefunkční primární DNS, což se projevilo nedostupností stránek v internetu. Řešením je v takovém případě restart počítače i domácího routeru.

Údržba kabelových rozvodů modemové sítě

V průběhu následujícího týdne bude probíhat údržba kabelových rozvodů pro síť KTKnet, přitom bude docházet k přerušení připojení do internetu nebo ke snížení stability připojení. Ukončení uvedené činnosti bude doplněno k této informaci.

Údržba byla ukončena 25. 6.

Výluka služeb KTK

Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o. informuje, že 29. 5. 2018 proběhne servisní zásah na napájecím systému řídící technologie. V průběhu zásahu budou nedostupné televizní a internetové služby. Předpokládaná doby výluky je od 1:00 do 6:00 hodin. Děkujeme za pochopení. KTK

Změna adresních rozsahů pro zákazníky KTKnet

V průběhu května dojde ke změnám zákaznických veřejných IP adres v síti KTKnet, původní IP adresy budou vyloučeny z používání k 11. 6. 2018. Dotčení zákazníci budou osloveni s instrukcemi k potřebným krokům na jejich straně.

Změna servisních adresních rozsahů sítě KTKnet

Kabelová televize Kopřivnice bude provádět změny adresních rozsahů řídící technologie sítě KTKnet na nové vlastní rozsahy. V průběhu bude docházet k přerušení připojení do internetu a některých služeb, které se dotkne poštovního, webového serveru a servisních funkcí. Následovat bude přečíslování zákaznických rozsahů, zákazníci užívající veřejné IP adresy budou informováni e-mailem, kde bude uvedena jejich nová veřejná IP adresa.