Přerušení připojení do internetu v lokalitě Sever

Dne 23. 9. době 17.15 h došlo k přerušení připojení do internetu v lokalitě Sever z důvodu poruchy aktivního prvku kabelového rozvodu. Oprava byla dokončena v 19.20 h.