VoIP telefonie

VoIP je zkratka výrazu Voice over Internet Protocol, což znamená přenos hlasu pomocí internetového protokolu. Využívá se pro telefonování prostřednictvím Internetu.