Připojení počítače

Modem propojte pomocí přiloženého koaxiálního kabelu s televizní zásuvkou. Pro připojení modemu je určen horní šroubovací konektor, u starších zásuvek bez šroubovacího konektoru je to rozhlasová zdířka. Pokud je vše v pořádku, modem se sám připojí na centrální server, načte si své konfigurační soubory, což je vidět na čelním panelu modemu z LED diod (trvale se rozsvítí kontrolka Online nebo Cable, dle typu modemu).

Následuje propojení s Vaším počítačem nebo domácím routerem, na vstupním rozhraní sítě počítače i routeru ponechte automatické získání IP adresy. Zapojení si můžete provést sami, pokud máte dostatečné počítačové znalosti nebo se obrátit na některou z místních počítačových firem, která s námi při aktivacích spolupracuje. Propojení modemu s počítačem, uvedení do provozu a oživení není součástí aktivačního poplatku.