Jak telefonovat

Síť internet je možné používat prostřednictvím technologie VOIP k plnohodnotnému telefonování. Není nutné mít trvale v provozu počítač (jako v případě SKYPE, ICQ …), protože používáte telefonní přístroj zapojený mezi modem a počítač.

Pro použití VoIP potřebujete VoIP bránu a služby některého z VoIP operátorů. Za používání VoIP se platí symbolický měsíční paušál (od 1 Kč) a dále poplatky za uskutečněné telefonní hovory. Hovory se převážně účtují po vteřinách a cena hovorů bývá výhodnější než při používání klasické nebo GSM telefonie.

Síť KTKnet podporuje internetovou telefonii v plném rozsahu. V současnosti není KTK poskytovatelem telefonních služeb a pokud máte zájem o využívání Vaší internetové přípojky pro telefonování můžete si vybrat z mnoha firem, které tyto služby nabízí, např:

Fayn

Voipex

Ha-vel

802

Doporučujeme zvolit firmu, kterou používají i Vaší přátelé či rodina, neboť telefonování v rámci jedné sítě je bezplatné. Některé telefonní společnosti mají vzájemné telefonování mezi sebou taktéž bezplatně.