Instalace připojení

Kabelová síť slouží k přenosu vysokofrekvenčních signálů, avšak pro připojení PC je nutný běžný datový tok na standardním rozhraní. Z toho důvodu je mezi zásuvku kabelové televize a počítač zařazen tzv. kabelový modem. Kabelový modem transformuje vysokofrekvenční signál do podoby obvyklého datového toku a připojení PC se provede prostřednictvím síťové karty.

V rámci aktivačního poplatku provozovatel zajistí přizpůsobení televizního rozvodu včetně zásuvky kabelové televize (pravděpodobně bude nutná u Vás doma výměna), aby fungovala pro datové přenosy. Vlastní instalace kabelového modemu spočívá v připojení modemu do zásuvky kabelové televize prostřednictvím dodaného kabelu.

Součásti modemu je napájecí kabel a propojovací kabel k PC. Připojovací kabel mezi zásuvku kabelové televize a modem je možné zakoupit na Kontaktním místě KTK ve vhodných délkách.