Otázky a odpovědi

Rady a tipy pro používání internetu

Zapojil jsem za modem jiný počítač a nefunguje připojení do internetu. Jak funguje automatické přidělení IP?

Garantujete rychlost uváděnou v ceníku?

Mohu používat pro vyhodnocení rychlost připojení server rychlost.cz?

Zaplatil jsem si veřejnou IP a nefunguje. Přešel jsem na vyšší tarif a zdá se mi, že rychlost se nezvýšila.

Jak připojit více počítačů a proč používat ROUTER?

Nastavení poštovního programu pro příjem a odesílání pošty.

Nemůžu se připojit, mám správnou IP, ale ping nejde.

Před týdnem mi přestalo fungovat připojení do internetu

Proč nerozesíláte info o výpadcích mailem?

Skoro každý den registruji výpadky připojení do internetu. Kde je příčina?

Ztratil jsem heslo k e-mailovému účtu (statistice).

Poskytuje KTK na poštovním serveru Antivirus a Antispam?

Co mám dělat s doručenými spamy?

Proč jsou na moji e-mailovou adresu doručovány spamy?

Kdo spamy rozesílá?

Nemohu se dostat na do své e-mailové schránky přes www rozhraní

Jak nastavit přeposílání zpráv na jinou e-mailovou adresu

Jaký je důvod/výhoda veřejné IP adresy?

Na co technická podpora potřebuje moji IP adresu?

Co se stane, když si nastavím neoprávněně libovolnou IP adresu a co to pro mě znamená?

Někdo se pokusil o neoprávněný přístup na můj počítač.

Poskytovatel mě upozornil na zavirovaný počítač.

Mám nainstalovaný firewall, proxy, antivirus nebo jiný program a nefunguje mi připojení do internetu.

Blokujete P2P sítě (sdílení)?

Je možné identifikovat můj PC v rámci internetu?

Potřebuji k hraní her veřejnou IP adresu?

Při hraní her mám vysokou odezvu, kde je příčina?

Jaká je adresa mých webových stránek? Mohu používat PHP a MySQL?

Jaká je velikost mailové schránky a prostoru pro webové stránky?

Co je to systém DOCSIS?

Q: Rady a tipy pro používání internetu
A: Doporučujeme vám navštívit stránky www.jaknainternet.cz, kde najdete užitečné tipy a rady pro používání internetu. ( nahoru )

 

Q: Zapojil jsem za modem jiný počítač a nefunguje připojení do internetu. Jak funguje automatické přidělení IP?
A: Pokud za modem připojíte jiný počítač, např. pracovní místo domácího, je nutné použít tento postup:
– propojit UTP kabelem zapnutý počítač se zapnutým modemem
– modem musí být připojen k základní stanici, tj. svítí trvale zelená kontrolka Cable nebo DS a US (dle typu modemu)
– vypnout, zapnout modem
– po 5 minutách restartovat počítač
Tento postup za normálních okolností povede k novém přidělení IP adresy na daný počítač. Správné nastavení IP adresy na počítači ověříte v příkazovém řádku zadáním příkazu ipconfig/all. Jestliže používáte router, ponechte na připojených počítačích automatické načtení IP adresy. ( nahoru )

Q: Garantujete rychlost uváděnou v ceníku?
A: Rychlost uváděná v ceníku je maximální a platí na vstupní/výstupní bod ze sítě KTKnet do internetu. Mimo síť KTKnet nelze rychlost zaručit, protože data jsou přenášena přes datové linky a servery, které provozují jiné společnosti ( nahoru )

Q: Mohu používat pro vyhodnocení rychlost připojení server rychlost.cz?
A: Můžete, je však nutné brát ohled na to, že tento server provozuje jiná společnost a data k tomuto serveru jsou přenášena přes datové linky a servery jiných provozovatelů, což může znehodnotit měření rychlosti. Pro měření rychlosti je vhodné použít tento doporučený postup. ( nahoru )

Q: Přešel jsem na vyšší tarif a zdá se mi, že rychlost se nezvýšila. Zaplatil jsem si veřejnou IP a nefunguje
A: Proveďte reset modemu zapuštěným tlačítkem na zadní straně modemu. Pro stisknutí tlačítka použijte např. párátko, ne kovové předměty. Přidělenou veřejnou IP adresu musíte do vašeho zařízení za modemem nastavit staticky, u veřejných IP adres není aktivní automatické přidělení ze serveru DHCP. ( nahoru )

Q: Jak připojit více počítačů a proč používat ROUTER
A: Informace o připojení více počítačů prostřednictvím routeru jsou k dispozici zde. ( nahoru )

Q: Nastavení poštovního programu pro příjem a odesílání pošty.
A:
Server příchozí pošty: pop3.ktknet.cz, port 110
Jméno uživatele: část e-mailové adresy vlevo před zavináčem
Heslo: dle Konfiguračního listu k dané e-mailové adrese
Zabezpečení: je možné použít pro pop3.ktknet.cz, port 995, zabezpečení SSL

Server odchozí pošty: smtp.ktknet.cz, port 465, zabezpečení SSL
Příklad nastavení pro Outlook Express, Thunderbird. Cizí poštovní servery je možné používat pouze s portem 465.
( nahoru )

Q: Nemůžu se připojit, mám správnou IP, ale není odezva na ping.
A: Zkontrolujte nastavení protokolu TCP/IP – Masku podsítě a Výchozí bránu. Zkontrolujte zda modem komunikuje s počítačem, tj, na modemu musí svítit kontrolka PC. Zkontrolujte, zda je modem připojen na centrální stanici (řídící server KTKnet) , tj. na modemu musí svítit kontrolka Cable (nebo US a DS zeleně). Případně proveďte test s jiným počítačem připojeným k modemu. Integrované síťové karty v počítačích bývají nespolehlivé a pokud některé časem přestanou fungovat, lze je nahradit dokoupením ethernetové karty nové. ( nahoru )

Q: Před týdnem mi přestalo fungovat připojení do internetu
A: Pokud vám přestalo fungovat připojení do internetu nebo e-mailová schránka, hlaste tuto skutečnost co nejdříve na tel. číslo nebo e-mail uvedené v Kontaktech. ( nahoru )

Q: Proč nerozesíláte info o výpadcích mailem?
A: O většině provozních problémů, které mají vliv na uživatele sítě KTK net informujeme (i zpětně) na stránce Aktuální informace. Rozesílání informačního e-mailu používáme pouze v případech, kdy se jedná o plánované nebo rozsáhlé omezení služeb sítě ( nahoru )

Q: Skoro každý den (každou hodinu) registruji výpadky připojení do internetu. Kde je příčina?
Provoz sítě – tedy připojení do internetu je nepřetržitě monitorován. Výpadky konektivity do internetu jsou oznamovány na stránce www.ktknet.cz v Provozních informacích. Pokud registruje klient opakované krátkodobé výpadky připojení do internetu na svém počítači, může to mít několik příčin:
– nevhodné nastavení antiviru nebo firewallu
– nevhodná konfigurace hardwaru nebo softwaru
– napadení počítače virem
– nevhodné parametry signálu pro modem
V případě opakovaných výpadků připojení do internetu kontaktujte technickou podporu.
( nahoru )

Q: Ztratil jsem heslo k e-mailovému účtu
A: Navštivte Kontaktní místo KTK a požádejte o nový výtisk Karty klienta. Na Kartě klienta jsou přístupové údaje pro e-mailové účty i pro statistiku o přenesených datech. Při požadavku o výtisk Karty klienta mějte s sebou průkaz, potvrzující Vaší totožnost (OP, pas…), Karta klienta bude vytisknuta pouze zákazníkovi, na jehož jméno je uzavřena smlouva. Přístupové údaje pro síť KTKnet, e-mailové účty nebo statistiku o přenesených datech Vám nebudou sděleny prostřednictvím e-mailové korespondence. ( nahoru )

Q: Poskytuje KTK na poštovním serveru Antivirus a Antispam?
A: Ano. Všechny e-mailové zprávy jsou prověřeny antivirem a antispamem na poštovním serveru KTKnet ještě předtím, než jsou doručeny uživateli. U e-mailů, které obsahují v příloze virus, je tento virus odstraněn. Dále je e-mail prověřen antispamem, který na základě několika desítek kriterií vyhodnotí e-mail a přidělí tzv. spam score. E-maily, které mají vysoké spam score jsou smazány, e-maily s nižším spam score jsou v předmětu označeny řetezcem ***SPAM*** a jsou doručeny. ( nahoru )

Q: Co mám dělat s doručenými spamy?
A: E-maily rozpoznané na poštovním serveru jsou v předmětu označeny řetězcem ***SPAM***. Nastavte ve vašem poštovním programu pravidlo, které bude tyto e-maily přesouvat do složky Odstraněna pošta. Zbývající malé procento spamů, které nejsou označeny na poštovním serveru lze dále filtrovat na straně uživatele pomocí poštovních programů z integrovaným antispamovým filtrem, např, Thunderbird nebo Microsoft Outlook. Tyto programy rozpoznávají spamy s vysokou účinností a mohou je také přesouvat přímo do složky Odstraněná pošta. ( nahoru )

Q: Proč jsou na moji e-mailovou adresu doručovány spamy?
A: Spamové roboty (to je specializovaný software) získávají adresy uživatelů pomocí zavirovaných počítačů, které rozesílají obsah adresářů z poštovních programů a tyto e-mailové adresy jsou dále různě rozprodávány. Stačí odeslat jeden e-mail uživateli, který má nastaven poštovní program tak, že si vaši e-mailovou adresu automaticky uloží do adresáře, pokud vám tento uživatel odpoví. Počítač tohoto je uživatele je poté napaden virem a tento virus odešle seznam adresáře spamovému robotu. Nebo si různé „marketingové“ firmy mezi sebou prodávají databáze e-mailových adres, které uživatelé zadali někde na webové stránce při některé ze „soutěží“. V menším měřítku se e-mailové adresy „vykrádají“ z webových stránek. Tip: doporučujeme navštívit stránky http://www.viry.cz/ a http://www.spyware.cz/ ( nahoru )

Q: Kdo spamy rozesílá?
A: Ve velké části jsou to počítače uživatelů, které jsou napadeny virem – trojanem. Trojan je malý program, který umožní do napadeného počítače instalovat jakýkoliv další software, např. speciální poštovní program, které je schopen rozeslat za velmi krátkou dobu desetitisíce spamů s využitím poštovních serverů v internetu po celém světě. Takto napadený počítač se projevuje tím, že jsou zpomaleny reakce operačního systému nebo je rychlost připojení do internetu snížena nebo je připojení do internetu úplně znemožněno. ( nahoru )

Q: Nemohu se dostat na do své e-mailové schránky přes www rozhraní
A: Jako jméno uživatele zadejte část e-mailové adresy, která je vlevo před „zavináčem“. To platí i pro přihlašování z poštovních programů. V heslech jsou rozlišována velká a malá písmena. ( nahoru )

Q: Jak nastavit přeposílání zpráv na jinou e-mailovou adresu
A: Přihlaste se do své schránky na adrese http://mail.ktknet.cz, klikněte vpravo nahoře na Nastavení, potom v pravé části na Přeposílání nebo nepřítomnost. Do pole Přeposlat na vložte e-mailovou adresu, na kterou budou zprávy přeposílány. Doporučujeme také zrušit zatržení volby Zachovat kopii zprávy ve schránce. Nastavení uložte tlačítkem Uložit. ( nahoru )

Q: Jaký je důvod/výhoda veřejné IP adresy?
A: Pevnou IP potřebujete, pokud si na svém počítači chcete spustit web, ftp, mail server. Pro běžného uživatele internetu není nutná. ( nahoru )

Q: Na co technická podpora potřebuje moji IP adresu?
A: Technik si Vás podle ní lépe najde v systému a může Váš počítač sledovat přímo na síti. Dále zjistí, zda Vám ji vůbec server přidělí. ( nahoru )

Q: Co se stane, když si nastavím neoprávněně libovolnou IP adresu a co to pro mě znamená?
A: Neoprávněné užívání IP adresového prostoru poskytovatele znamená nastavení IP jiné, než která Vám byla přidělena poskytovatelem na základě služby, kterou užíváte. V případě výskytu dvou stejných IP adres na síti dojde ke konfliktu (kolizi) IP adres a uživateli, který používá IP adresu neoprávněně je zablokováno připojení do sítě KTKnet, případně se všemi důsledky vyplývajícími z uzavřené smlouvy. ( nahoru )

Q: Někdo se pokusil o neoprávněný přístup na můj počítač.
A: Síť Internet není bezpečná a zabezpečení počítače je v kompetenci každého uživatele jednotlivě. Doporučujeme proto některý ze široké řady firewallů (program zajišťující ochranu Vašeho počítače). Pokud však nevíte jak firewall správně použít, raději jej odinstalujte, to platí i pro antivirus. Můžete používat prohlížeč internetu Mozilla nebo Opera, které jsou odolnější proti průnikům virů. ( nahoru )

Q: Poskytovatel mě upozornil na zavirovaný počítač.
A: Váš počítač je s největší pravděpodobností napaden počítačovým virem a tento vir se snaží napadnout další počítače v síti. V zájmu ochrany uživatelů Vás poskytovatel upozornil na nutnost zjednání nápravy. Doporučujeme použití antivirového programu, některé programy jsou poskytovány zdarma pro domácí využití. ( nahoru )

Q: Mám nainstalovaný firewall, proxy, antivirus nebo jiný program a nefunguje mi připojení do internetu
A: Před instalací jakýchkoliv síťových programů se řádně seznamte s jejich obsluhou a nastavením. U některých programů si špatným nastavením můžete zablokovat přístup na síť Internet nebo znemožnit odesílání elektronické pošty. ( nahoru )

Q: Blokujete P2P sítě (sdílení)?
A: Ne, sítě P2P nejsou blokovány. Pokud však používání těchto sítí způsobí snížení kvality komunikace v ktknet, bude k blokování přistoupeno. Snížením kvality komunikace rozumíme např. přenos chybových paketů, vysoký počet otevřených připojení nebo šíření virů. Upozorňujeme na možnost právního postihu při sdílení nelegálního obsahu.
Upozorňujeme, že při nevhodném nastavení softwaru pro sdílení, můžete sami negativně ovlivnit kvalitu svého připojení do té míry, že na Vašem počítači nebude možné používat Internetovou telefonii nebo hrát síťové hry. ( nahoru )

Q: Je možné identifikovat můj PC v rámci internetu?
A: Váš počítač je jednoznačně identifikovatelný v rámci internetu. Vaše činnost na internetu je vysledovatelná i zpětně. Buďte obezřetní při své práci na internetu, abyste se nedostali do konfliktu s platnou legislativou.

Q: Potřebuji k hraní her veřejnou IP adresu?
A: Hrát hry můžete na některých existujících herních serverech, k tomu veřejnou IP adresu nepotřebujete. Další možnost je, že spustíte vlastní herní server. Ten vám bez veřejné IP adresy bude fungovat v rámci sítě ktknet. Některé hry při hraní mimo síť KTKnet však veřejnou IP adresu požadují. ( nahoru )

Q: Při hraní her mám vysokou odezvu, kde je příčina?
A: Pokud při hraní síťových her registrujete vysokou odezvu, zkontrolujte, zda máte vypnuto sdílení souborů tj. že z Vašeho počítače nejsou odesílána data. Pokud je odezva vysoká a sdílení dat je vypnuto, kontaktujte technickou podporu a uveďte, hru kterou hrajete a adresu herního serveru.

Q: Jaká je adresa mých webových stránek? Mohu používat PHP a MySQL?
A: Adresa, na kterou můžete umístit svou webovou prezentaci má tento tvar: http://uzivatel.ktknet.cz, kde uzivatel je e-mail (bez @ktknet.cz), který uvedete jako kontaktní při uzavírání smlouvy. Aby vaše stránky byly dostupné na internetu, napište požadavek na admin@ktknet.cz pro vytvoření tzv. aliasu. Adresa FTP serveru je web2.ktknet.cz, přihlašovací údaje jsou stejné jako pro e-mail, který uvedete při uzavírání smlouvy. Na svých stránkách můžete používat PHP skripty. Pokud chcete používat databázi, bude pro vás vytvořena na požádání zaslaném na admin@ktknet.cz. Při požadavcích uvádějte Váš variabilní symbol a odesílejte je z Vaší e-mailové adresy, kterou máte zřízenou v sítit KTKnet – pokud toto nebude dodrženo, nebudou požadavky přijaty ke zpracování. ( nahoru )

Q: Jaká je velikost mailové schránky a prostoru pro webové stránky?
A: Mailová schránka má velikost 200 MB, jeden e-mail může mít max. velikost 15 MB. Velikost prostoru pro webové stránky je 50 MB. Doporučujeme odstraňovat z poštovního serveru nepotřebné zprávy, pokud se vaše schránka zaplní, nebude přijímat další zprávy. ( nahoru )

Q: Co je to systém DOCSIS?
A: Systém DOCSIS (Data Over Cable System Interface Specification) je americký standard pro přenos dat po rozvodech kabelové televize. Podrobné informace k této normě můžete najít na stránkách http://www.cablemodem.org.  ( nahoru )