Menu

Platby

Za užívání KTKnet hradíte měsíční paušál. Mimo tento měsíční paušál nehradíte za užívání KTKnet žádné další poplatky, pokud si neobjednáte rozšířené služby nebo servisní úkony, které nejsou v měsíčním paušálu obsaženy. Podrobný způsob plateb bude obsahovat Smlouva, která se uzavírá v Kontaktním místě na ulici Obránců míru.

 
 
© 2008 KTKnet – Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o., Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice, tel. 556 821 076, ktk@ktk.cz