Úprava konfigurace záložního připojení do internetu

Ve čtvrtek 12.1.2012 od 5.00 hodin bude probíhat úprava nastavení záložního připojení do internetu pro síť KTKnet. V průběhu úpravy a testů bude docházet k přerušení připojení do internetu a to přibližně do 12.00 hodin.

Dne 11.1.2012 v době od 20.00 do 21.00 hodin došlo k přerušení připojení do internetu v části sítě KTKnet, to bylo způsobeno činností v rámci přípravy na úpravu nastavení uvedenou výše.